the he

Tầng lớp nào trong số các nhà đầu tư đang thúc đẩy đợt tăng giá hiện tại của Bitcoin? Từ lâu, chúng ta cho rằng đợt tăng giá khó tin này là do sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu cơ. Một báo cáo của Bloomberg đã chỉ ra rằng trong khi tài sản số và Bitcoin được cho là lựa chọn đầu tư ưu tiên cho thế hệ Millennial, thì những người ủng hộ lớn nhất và mạnh mẽ nhất của nó là từ thế hệ Baby Boomer và thế hệ X. Mặt khác, đó là các quỹ đầu cơ. Điều này đã tạo cho Bitcoin một sự thúc đẩy lớn dẫn đến đợt tăng giá gần đây.

Giám đốc điều hành mới nhậm chức của Grayscale Investments LLC, Michael Sonnenshein nói rằng các quỹ đầu cơ hiện đang tìm kiếm không chỉ Bitcoin, mà còn cả lương hưu và các khoản tài trợ, với quy mô phân bổ ngày càng tăng đối với tiền điện tử bellwether trong danh mục đầu tư.

“Bất kỳ phương tiện nào khác có thể loại bỏ Bitcoin khỏi lưu thông và đưa nó vào loại sản phẩm tài chính vốn dĩ đã khan hiếm thì sẽ chỉ làm tăng sự khan hiếm của nó mà thôi. Đây là một tài sản khan hiếm có thể xác minh được và do đó, khi có cơ chế loại bỏ nó khỏi lưu thông, nó sẽ trở thành một tài sản khan hiếm hơn nữa,” ông nói.

Thêm vào cuộc thảo luận này còn có nhà đầu tư kỳ cựu Bill Miller, người tin rằng tiền mặt của công ty sẽ “thúc đẩy” sự tăng trưởng liên tục của Bitcoin trong dài hạn, và trích dẫn ví dụ về công ty Square của Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi sức mạnh của Bitcoin, vì họ cho rằng mối quan tâm của tổ chức đối với Bitcoin vẫn là một “mục tiêu theo đuổi ngách”, và thật sai lầm khi nói rằng một phần đáng kể những tổ chức lớn nhất của thị trường đã chuyển sang Bitcoin. Một báo cáo của PwC tỏ ra khá ủng hộ điều này. Báo cáo cho thấy các nhà đầu tư ‘tổ chức’ được nói đến này chủ yếu là các công ty gia đình hoặc các cá nhân có tài sản riêng cao.

The post Phần lớn người ủng hộ Bitcoin đến từ thế hệ Baby Boomer appeared first on SuperCryptoNews.

By robert